Syarat Permohonan Ijin Penggeledahan

  1. 1. Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan..
  2. 2. Laporan Polisi.
  3. 3. SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan).
  4. 4. Surat Perintah Penyidikan.
  5. 5. Surat Perintah Penggeledahan.
  6. 6. Berita Acara Penggeledahan.
  7. 7. Resume